Bli med på utviklingen

800-15.500 m²

Kontor

 

3.000 m²

Kontorhotell

 

Asker Genera, en eiendom der mennesker og bedrifter skal utvikle seg. Et åpent bygg med personlig service hvor fleksibilitet og kreativitet møtes, i krysningspunkt mellom miljø og teknologi.