Asker Genera blir et signalbygg for området med sine to sammenkoblede blokker på 6 og 7 etasjer som stråler ut av et felles atrium med flott overlys. Hver bygningskropp får store takterrasser med flotte solforhold og utsikt over Asker, Bærum, Oslo og Oslofjorden.

Asker Genera utgjør til sammen ca. 23.800 kvm BTA med plass til mellom 800-1 000 arbeidsplasser. Hver kontoretasje består av 3 fløyer med et spennende atrium som gir svært gode lysforhold.

Byggestart er planlagt i 2019/20, med beregnet byggetid på ca. 2 år. Rammetillatelse foreligger.

Hovedinngangen, som er plassert midt i atriet, selve hjertet i bygget, vil fungere som en hotell-lobby. Fasaden får en svært god eksponering mot E18, og tilpasser seg flott til terrenget og nabobygget Asker Panorama. Eiendommene deler flotte uteområder med bekk, dam og gode grøntarealer.

Nordic: Illustrasjoner fra arkitektkonkurranse